OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Vrijwilliger worden bij FC Medemblik

We hebben een mooie vereniging, die over een prachtig complex beschikt. Dit zou zonder de steun van sponsors en vrijwilligers niet mogelijk zijn. FC Medemblik heeft een groep vaste vrijwilligers, waarvan de meesten dagelijks in de weer zijn voor de club. Een aantal andere vrijwilligers draagt een belangrijk steentje bij door af en toe een vrijwilligerstaak uit te voeren, bijvoorbeeld in de kantine staan, of door te helpen bij het schoonmaken. De vereniging streeft ernaar om de diverse taken goed te verdelen over de vrijwilligers. Dan kunnen we voorkomen dat een taak op een bepaald moment te tijdrovend of minder leuk wordt.

Hoewel veel zaken goed lopen, is er absoluut nog behoefte aan extra vrijwilligers.
Het bestuur en de diverse commissies beseffen uiteraard dat er weinig mensen zijn die zomaar een paar uur per dag kunnen investeren in de club. Het doel is om nieuwe vrijwilligers een taak te laten vervullen die ze leuk vinden en die past binnen de tijd die ze beschikbaar willen stellen. Hierdoor wordt automatisch de bestaande groep vrijwilligers ontlast, wordt het nog leuker om iets te (blijven) doen voor de club en ontstaat er meer binding.

Voetbal.nl-app
In de Voetbal.nl app kun je zien wat je vrijwilligersinstellingen zijn, kun je voorkeurstaken opgeven, kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent en kun je je inschrijven op roosterdiensten. Het is daarom belangrijk dat de app geïnstalleerd is!

Zorg er dus voor dat je de app in gebruik neemt en dat bekend is wat voor taak je wilt doen en/of dat je je inschrijft op beschikbare roostertaken.

Het is daarom belangrijk dat je een Voetbal.nl app account hebt/maakt die je koppelt aan het emailadres waarmee je bekend bent gemaakt in de ledenadministratie. Dit is in de meeste gevallen het emailadres wat bij je kind geregistreerd staat. Stuur een email naar info@fcmedemblik.nl als je het niet weet of het lukt niet. Vermeld dan even je naam en de naam/namen van je kind(eren)! Dan kunnen we het makkelijk opzoeken.

Indien je problemen ondervindt bij het gebruik van de app of als je meer informatie nodig hebt: Stuur een mail naar Bart Kraaijvanger.

Uitleg: Hoe voorkeurstaken aan te geven

Uitleg: Inschrijven op roosterdiensten

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden