OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Klik HIER voor de kavellijst met uitgebreide omschrijving en beeld

De veilingvoorwaarden zijn als volgt:

 1. Het doel van de veiling is het genereren van een zo groot mogelijke opbrengst voor de renovatie van onze kantine.
 2. De veiling bestaat uit een online-veiling (zie hier voor de regels op de website) en een veilingavond (live-veiling). De gehele veiling wordt georganiseerd door de Veilingcommissie, welke bestaat uit een samengestelde groep leden van FC Medemblik.
 3. De aanbieder stelt zijn veilingkavel kosteloos beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 4. De online-veiling stopt op 24-11-2018 om 14.00 uur. De veilingavond start om 20.00 uur.
 5. Tijdens de veilingavond kunnen de online-biedingen overboden worden.
 6. Aan de genoemde specificaties en getoonde foto’s / afbeeldingen van de veilingkavels kunnen geen rechten worden ontleend,
 7. De veilingavond staat onder leiding van een veilingmeester welke wordt aangewezen door de Veilingcommissie,
 8. De veilingmeester noemt per kavel minimaal een omschrijving van de kavel, de aanbieder hiervan en een startbod,
 9. De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt door opsteken van het veilingbordje met persoonsgebonden nummer. Dit veilingbordje wordt u aangereikt bij inschrijving op de avond zelf,
 10. Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste het startbod wordt geboden.
 11. De veilingmeester wijst de kavel toe aan de hoogste bieder,
 12. Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen de aanbieder en koper. De koper van de veilingkavel verplicht zich hierbij tot afname en wordt in de mogelijkheid gesteld om de koopsom direct na de veiling te voldoen per pin of contant of op een later moment per factuur.
 13. Een verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming van de dienst te verlangen.
 14. Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 15. De voetbalvereniging FC Medemblik is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst en wordt op geen enkele wijze partij bij de door veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 16. In geval van een geschil tussen bieders onderling en in geval van een geschil tussen bieder(s) en de veilingmeester, beslist de Veilingcommissie.
 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Veilingcommissie.

Een bod kan ook worden uitgebracht via het volgende e-mail adres: veiling@fcmedemblik.nl

De regels voor on-line bieden zijn als volgt:

 1. Breng een bod uit via mail. Vermeld hierin het kavelnummer (eventueel met omschrijving), het bod en naam en adresgegevens.
 2. Er worden geen veilingkavels online afgeslagen.
 3. Wanneer een bieder overboden wordt krijgt de overboden bieder hier per email een bericht over.
 4. Wanneer het kavel niet wordt overboden op de veiling gaat deze naar de hoogste bieder online.
 5. Het on-line bod wordt tijdens de veiling niet bekend gemaakt.

 

Spelregels 1 minuut gratis winkelen.

Om evt. ongemak voor andere klanten te voorkomen en e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient u –indien mogelijk- er voor te zorgen dat het 1 minuut gratis winkelen vóór openings- of na sluitingstijd plaats vindt.

De klant (2 personen) krijgt 1 minuut de tijd om een zo gevarieerd en compleet mogelijk pakket aan boodschappen bij elkaar te verzamelen. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 1. 1 persoon loopt met de winkelwagen en 1 persoon pakt de artikelen uit de schappen.
 2. Er mag 1 artikel per soort en maximaal 5 artikelen per artikelgroep worden gepakt.
 3. Artikelen dienen 1 voor 1 gepakt te worden
 4. We beginnen de aktie bij het tourniquet (ingang) en eindigen bij de kassa.
 5. Rookwaren, medicijnen, scheermesjes, batterijen, bloemen & planten, e-vouchers, cadeaukaarten, slijterij-artikelen en andere alcoholische dranken zijn uitgesloten.
 6. Er mogen geen hele of halve kazen, vleeswaren bouten etc. worden gepakt. (Voor ons alleen consumenteneenheden.)
 7. Er mag alleen gewinkeld worden in het winkelgedeelte dat voor de klant is ingericht.
 8. Indien er teveel schade wordt toegebracht aan andere artikelen kan de actie worden stopgezet.
FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden