OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

AZ Online Voetbalschool

Trainers van FC Medemblik kunnen gratis gebruik maken van de AZ Online Voetbalschool. Met deze trainerstool is de gehele AZ Opleidingsvisie toegankelijk vooriedereen. Trainers kunnen per leeftijdscategorie tientallen oefenvormen bekijken en toevoegen aan hun eigen trainingsprogramma.

Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de hand van trainingschema’s, uitleg, animaties en videobeelden. Daarnaast is de AZ Online Voetbalschool toegankelijk voorbeleidsbepalers en spelers.

Iedere trainer van FC Medemblik kan zich aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl om toegang te krijgen tot het spelersgedeelte. Hierop kan je per leeftijdscategorie oefeningen bekijken en zelf oefenen om net zo te trainen als de spelers van AZ.

Procedure jeugdtrainers FC Medemblik

De actie ligt bij alle jeugdtrainers. Jullie gaan naar www.azonlinevoetbalschool.nl en moeten eerst registeren. In het registratie formulier vul je een gebruikersnaam in, en een wachtwoord die je wilt gebruiken. Nadat dit is gedaan, ben je lid van de AZ Online Voetbalschool maar heb je slechts toegang tot het spelersgedeelte.

De geregistreerde gebruikersnaam stuur je per email naar de contactpersoon van FC Medemblik, Peter Vreijsen ( prm.vreijsen@quicknet.nl ).
Deze verzamelt alle geregistreerde gebruikersnamen en stuurt deze naar AZ. AZ zal de trainers verder autoriseren en toegang geven tot het trainersgedeelte.

Dus nogmaals:

  1. Jeugdtrainers zelf aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl
  2. Gebruikersnaam
    doorgeven aan contactpersoon via prm.vreijsen@quicknet.nl
  1. Contactpersoon geeft lijst met namen door aan AZ.
  2. AZ autoriseert trainers.

FC Medemblik officieel partner AZ

In oktober 2010 heeft jeugdvoorzitter Peter Vreijsen namens FC Medemblik hetcontract ondertekend waarmee de club zich verbonden heeft als officieel partner van AZ.

Met het AZ Talentenplan wil AZ een samenwerking aangaan met iedereamateurvereniging in de regio. Om een zo passend mogelijke samenwerking aante gaan, zijn er drie verschillende pakketten samengesteld. Deze pakkettensluiten aan op het niveau en ambitie van de verenigingen om jeugdtalenten zohoog mogelijk op te leiden. FC Medemblik heeft van AZ een 2-sterren statusgekregen.

Als 2* partner krijgt FC Medemblik uitnodigingen voor seminars enbijeenkomsten in het AFAS Stadion en mag zich officiële partner van AZ noemen. Trainers krijgen exclusief toegang tot de AZ Online Voetbalschool. Daarnaast zijner meerdere scholingsmomenten op sportcomplex ‘t Lood. Daarin krijgt de 2* partner een goede kijk in keuken van talentontwikkeling.


AZ Online Voetbalschool

Het centrale punt van de samenwerking is de AZ Online Voetbalschool. Trainers van FC Medemblik kunnen gratis gebruik maken van de AZ OnlineVoetbalschool. Met deze trainerstool is de gehele AZ Opleidingsvisie toegankelijkvoor iedereen. Trainers kunnen per leeftijdscategorie tientallen oefenvormenbekijken en toevoegen aan hun eigen trainingsprogramma.

Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de hand van trainingschema’s, uitleg,animaties en videobeelden. Daarnaast is de AZ Online Voetbalschooltoegankelijk voor beleidsbepalers en spelers.

Iedere trainer van FC Medemblik kan zich aanmelden opwww.azonlinevoetbalschool.nl om toegang te krijgen tot het spelersgedeelte.Hierop kan je per leeftijdscategorie oefeningen bekijken en zelf oefenen om netzo te trainen als de spelers van AZ.

Seminars, workshops en bijeenkomsten

Naast de AZ Online Voetbalschool bestaat de samenwerking, afhankelijk van hetpakket, uit diverse seminars, workshops en bijeenkomsten bij AZ.
Maandag 18 oktober zullen technisch jeugdcoördinator Andre Mol en de trainers Johan Kuipers en Jan Dijken in Alkmaar al aanwezig geweest bij deeerstebijeenkomst waarbij de rol van techniektraining in het opleiden vanjeugdspelers centraal staat.

Al met al is dit een bevestiging en een mooi compliment voor het huidige nivo enpotentie van de jeugdopleiding van FC Medemblik. Met deze samenwerkingworden trainers en technische staf ondersteunt in hun trainingsstof en kan nogmeer variatie worden aangebracht, wat het plezier en de prestaties verhoogt.

Op de website van FC Medemblik is een banner geplaatst die verwijst naar de AZ Online Voetbalschool.


FC Medemblik officieel partner AZ

In oktober van dit jaar heeft jeugdvoorzitter Peter Vreijsen namens FC Medemblik het contract ondertekend waarmee de club zich verbonden heeft als officieel partner van AZ.

Met het AZ Talentenplan wil AZ een samenwerking aangaan met iedere amateurvereniging in de regio. Om een zo passend mogelijke samenwerking aan te gaan, zijn erdrie verschillende pakketten samengesteld. Deze pakketten sluiten aan op het niveau en ambitie van de verenigingen om jeugdtalenten zo hoog mogelijk op te leiden. FC Medemblik heeft van AZ een 2-sterren status gekregen.

Als 2* partner krijgt FC Medemblik uitnodigingen voor seminars en bijeenkomsten in het AFAS Stadion en mag zich officiële partner van AZ noemen. Trainers krijgen exclusief toegang tot de AZ Online Voetbalschool. Daarnaast zijn er meerdere scholingsmomenten op sportcomplex ‘t Lood. Daarin krijgt de 2* partner een goede kijk in keuken van talentontwikkeling.

AZ Online Voetbalschool
Het centrale punt van de samenwerking is de AZ Online Voetbalschool. Trainers van FC Medemblik kunnen gratis gebruik maken van de AZ Online Voetbalschool. Met deze trainerstool is de gehele AZ Opleidingsvisie toegankelijk voor iedereen. Trainers kunnen per leeftijdscategorie tientallen oefenvormen bekijken en toevoegen aan hun eigen trainingsprogramma.

Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de hand van trainingschema’s, uitleg, animaties en videobeelden. Daarnaast is de AZ Online Voetbalschool toegankelijk voor beleidsbepalers en spelers.

Iedere trainer van FC Medemblik kan zich aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl om toegang te krijgen tot het spelersgedeelte. Hierop kan je per leeftijdscategorie oefeningen bekijken en zelf oefenen om net zo te trainen als de spelers van AZ.

Seminars, workshops en bijeenkomsten
Naast de AZ Online Voetbalschool bestaat de samenwerking, afhankelijk van het pakket, uit diverse seminars, workshops en bijeenkomsten bij AZ.

Maandag 18 oktober zullen technisch jeugdcoördinator Andre Mol en de trainers Johan Kuipers en Jan Dijken in Alkmaar al aanwezig geweest bij de eerstebijeenkomst waarbij de rol van techniektraining in het opleiden van jeugdspelers centraal staat.

Al met al is dit een bevestiging en een mooi compliment voor het huidige nivo en potentie van de jeugdopleiding van FC Medemblik. Met deze samenwerking worden trainers en technische staf ondersteunt in hun trainingsstof en kan nog meer variatie worden aangebracht, wat het plezier en de prestaties verhoogt.

Op de website van FC Medemblik is een banner geplaatst die verwijst naar de AZ Online Voetbalschool.

Procedure jeugdtrainers FC Medemblik

De actie ligt bij alle jeugdtrainers. Jullie gaan naar www.azonlinevoetbalschool.nl enmoeten eerstregisteren. In het registratie formulier vul je een gebruikersnaam in, en een wachtwoord die je wilt gebruiken. Nadat dit is gedaan, ben je lid van de AZ Online Voetbalschool maarheb je slechts toegang tot het spelersgedeelte.

De geregistreerde gebruikersnaam stuur je per email naar de contactpersoon van FC Medemblik, Peter Vreijsen ( prm.vreijsen@quicknet.nl ).

Deze verzamelt alle geregistreerde gebruikersnamen en stuurt deze naar AZ. AZ zal de trainers verder autoriseren en toegang geven tot het trainersgedeelte.

Dus nogmaals:

  1. Jeugdtrainers zelf aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl
  2. Gebruikersnaamdoorgeven aan contactpersoon via p rm.vreijsen@quicknet.nl
  3. Contactpersoon geeft lijst met namen door aan AZ.
  4. AZ autoriseert trainers.
FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden