OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Zoals bekend is het bij veel verenigingen een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden. Zo ook bij FC Medemblik. Daarom is er al in 2011 door de ALV besloten om leden te kunnen verplichten tot “vrijwilligerswerk”. Echt tot veel verplichtingen zijn we nog niet gekomen maar bijvoorbeeld de jeugdteams vanaf de O14 tot en met de O19 zijn al verplicht om twee x per seizoen met het team het complex af te struinen om het afval op te ruimen. De jongere jeugd is “verplicht” om loten te verkopen voor de Grote Club Actie. En dat werkt inmiddels prima!

Fluiten:
Vorig seizoen is een begin gemaakt met het verplicht laten fluiten van jeugdwedstrijden door de spelers van de selectieteams (inclusief de jeugd selecties). Helaas is dat niet van de grond gekomen omdat er niet of nauwelijks medewerking werd verleend. We blijven hoop houden en gaan ook dit seizoen weer proberen om de seniorenleden zover te krijgen dat ze een paar keer per seizoen een jeugdwedstrijd op zaterdag te fluiten. Want vooral op zaterdag hebben we problemen. In eerste instantie willen we daarbij nog niet overgaan tot het opleggen van sancties.

Er zal de komende weken per team een inventarisatie gehouden worden bij de seniorenleden om te vragen op welke dag(en) ze een wedstrijd willen fluiten. En dat is niet vrijblijvend!

Mochten er zwaarwegende redenen zijn waardoor je niet kunt fluiten op zaterdag zullen er alternatieve taken gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan het helpen van de schoonmaakploeg op maandag, het helpen bij de jaarlijkse klus- en schoonmaakdag of iets dergelijks.

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden