OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Vanwege een aantal ontwikkelingen m.b.t. ons sportcomplex en het onderhoud hiervan volgt hieronder per onderwerp even een korte update.

RENOVATIE KUNSTGRASVELDEN

Vorig jaar is de renovatie van onze kunstgrasvelden uitgesteld i.v.m. een te kort aan financiële middelen. De feitelijke kosten overstegen het bedrag dat hiervoor in de begroting van de gemeente was gereserveerd. Om het financieel tekort aan te vullen is er door het college op 5 maart een raadsvoorstel ingediend om met een extra investeringsbedrag en een infill-materiaal van rubber de renovatie financieel haalbaar te maken. Op dit voorstel heeft de raad op 19 maart jl. positief besloten. De stukken voor de aanbesteding worden momenteel verder uitgewerkt en de verwachting is vooralsnog om de renovatie komende zomer uit te voeren.

WEGDRAAIDOELEN OP HET B- EN C-VELD

Het probleem is al enige tijd duidelijk en bekend. De 8 vaste wegdraaidoelen op ons B- en C-veld zijn af en hard aan vervanging toe. Na de nodige gesprekken met de gemeente (eigenaar van de doelen), zijn de nieuwe doelen nu besteld en worden deze vooruitlopend op de algehele renovatie van de kunstgrasvelden geleverd. De verwachting is dat deze in week 15/16 geleverd worden.

VELDVERLICHTING

Nadat onlangs alle lampen van de veldverlichting zijn vervangen, zijn er vandaag de dag toch nog wat haperingen. Met enige regelmaat vallen er toch zo nu en dan wat lampen uit waarbij vooral het P2-veld het moet ontgelden. Om dit hardnekkige probleem te onderzoeken heeft de gemeente een erkend installateur de bekabeling door laten meten. Een ondergrondse kabelbreuk lijkt het probleem te zijn. Een vervolgonderzoek is nu in gang gezet, waarbij o.a. de exacte positie van de kabelbreuk moet worden getraceerd. Er wordt dus gewerkt aan de oplossing. Tot die tijd hopen we hier zo weinig mogelijk hinder van te ondervinden en hopen we op jullie begrip.

OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Zoal aangekondigd tijdens de ledenvergadering zijn er op het complex nu borden te vinden waarop staat aangegeven langs de velden liever niet meer te roken. Er is nu buiten beeld één rookplek gecreëerd rechts om de hoek bij de ingang van de kantine. Stap voor stap is ook FC Medemblik op weg naar een rookvrije generatie.

TOT SLOT..

Momenteel beleven wij met zijn allen een onwerkelijke tijd waarin het coronavirus ons behoorlijk in de greep houdt. Volgens de maatregelen van ons kabinet is ons complex samen met o.a. de scholen in ieder geval tot 6 april gesloten. De jeugd verveelt zich deze dagen vaak stierlijk en buiten spelen biedt daarvoor meestal een goede oplossing. Ondanks de sluiting van ons complex zien wij de laatste dagen vaak dat groepen jeugd ons complex op weten te komen. Wij moeten daarbij opmerken dat dit niet de bedoeling is van een gesloten accommodatie. Belangrijk is om te beseffen dat spelen in groepen (ook buiten) niet bijdraagt aan de doelstelling van de landelijke RIVM-maatregelen. Hiernaast zien wij helaas ook weer een toename van vandalisme en vervuiling van ons complex. Wij vragen jullie rekening te houden met zowel de maatregelen van het RIVM als met de maatregelen van FC Medemblik en ook onze jeugd en kinderen hier op te wijzen. Wij hopen op jullie begrip en medewerking hierin!

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden