OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Het bestuur van FC Medemblik nodigt haar leden uit voor een Buitengewone ALV op vrijdag 8 september in de kantine. Aanvang 20:00 uur.

In deze vergadering is er één agendapunt namelijk een wijziging van artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement van de club. Dit om met ingang van het seizoen 2024-2025 een overstap te maken naar het zaterdagvoetbal.

Aanleiding:

Het bestuur heeft enkele jaren geleden een enquête gehouden c.q. een onderzoek laten doen om te kijken hoe de verschillende zondag-teams tegen een overstap naar zaterdagvoetbal aankeken. Uitkomst was destijds dat met name Vrouwen 1 een sterke voorkeur voor zondagvoetbal had en het bij Heren 1 met name van belang was op welk niveau er gevoetbald zou worden op de zaterdag.

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het bestuur destijds nog geen initiatief genomen, maar is wel blijven nadenken over een mogelijke switch. In de tussentijd is ook geprobeerd om het spelen op zondag een nieuwe impuls te geven. Bijvoorbeeld door alle thuiswedstrijden in het zelfde weekend te spelen om zodoende meer sfeer en drukte te krijgen op de speeldag. Ook is er veel aandacht gegeven aan een stevige en brede selectie voor heren 1 & 2, hebben we enige tijd twee vrouwenteams gehad op de zondag en heeft de activiteiten-commissie geprobeerd om met leuke evenementen de sfeer op zondag er weer in te krijgen.

Naar nu blijkt heeft dit alles niet geholpen om structureel iets te veranderen op de zondag. Inmiddels zijn onze dames teams van de zondag gestopt, is er volgend seizoen ook geen derde heren elftal meer en voetbalt er geen enkel jeugdteam meer op zondag. Dit betekent dat er komend seizoen één keer per twee weken twee thuiswedstrijden op zondag zijn. Dit maakt het heel lastig om de zondag leuk te houden, met name op het gebied van vrijwilligers in de kantine, sfeer en drukte op het complex en doorstroming van jeugd naar seniorenvoetbal. Zo moet de JO19-1 van afgelopen seizoen voor een groot deel doorstromen naar de senioren, maar hier is geen elftal voor te vinden. Hierdoor zijn de meeste spelers van dit team gestopt.

Inmiddels is het ook mogelijk voor teams in de A-categorie (Heren 1) om horizontaal over te stappen van zondag naar zaterdag, dus met behoud van het niveau waar het team in speelt. Om horizontaal over te stappen met ingang van het seizoen 2024-2025 moet de vereniging de keuze voor 14 september 2023 aan de KNVB kenbaar maken.

Conclusie:

Het bestuur is van mening dat dit hét moment is om te kiezen voor een overstap naar zaterdagvoetbal met ingang van seizoen 2024/2025. De voornaamste argumenten daarvoor zijn:

De mogelijkheid om horizontaal over te stappen met behoud van niveau is sinds enkele jaren ingevoerd. Ook op zaterdag is het dan mogelijk om met het eerste tegen aansprekende tegenstanders te voetballen.
Het blijkt een lastige opgave om voor de zondag heren selectie de randvoorwaarden op orde te krijgen en te houden.
Recreatief seniorenvoetbal op zondag terug krijgen lukt niet. Een gevolg hiervan is dat er weinig tot geen aansluiting is vanuit de jeugd met het seniorenvoetbal, en er dus na de JO-19 elftallen veel spelers stoppen. Wanneer alle teams op zaterdag zouden spelen zou er na de O19 teams meer keuze -prestatief en recreatief- zijn voor het elftal waar je als jeugdspeler naar kan doorstromen.
Er is al enige jaren een verschuiving bezig binnen het jeugdvoetbal. Steeds meer jonge spelers die op zaterdag spelen willen dit blijven doen. Al onze jeugdteams spelen inmiddels op zaterdag. Dit is inmiddels structureel bij heel veel verenigingen in KNVB district West-1.
De algemene verwachting is dat, zelfs in onze regio, steeds meer clubs de “switch” gaan maken. Uiteindelijk zal ook voor de senioren het zaterdagvoetbal de norm worden.
Door de terugloop in elftallen bij zowel de zaterdag senioren, als zondag senioren is er op speeldagen in de middagen een slechte doorloop in de kantine. Door de slechte doorloop is het voor vrijwilligers ook niet leuk om in de kantine te staan. Je staat natuurlijk het liefst in een bruisende, volle kantine. Wanneer alle wedstrijden op één dag gespeeld worden betekent dat een vol programma van ’s-morgens vroeg tot eind van de dag.
Het is een groot probleem om voldoende vrijwilligers te vinden. Deze moeten nu ook nog op twee verschillende dagen ingezet worden. Op zondagen betekent dit nu dat de kantine bemand moet worden van 11:00 tot 18:00 terwijl er maar twee wedstrijden zijn.

 

Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement:

Het bestuur van FC Medemblik vraagt de ALV om toestemming om artikel 18 van het HR zoals hieronder opgenomen:

“Artikel 18, doelstellingen

Als prestatieve en recreatieve doelstellingen gelden de volgende punten:

· de vereniging kent een zaterdag en zondagafdeling.

· de vereniging kent een volwaardige damesafdeling

· de vereniging kent een volwaardige jeugdafdeling

· het ambitieniveau van de vereniging moet in overeenstemming zijn met de omvang van de vereniging in relatie tot haar omgeving. In totaliteit wordt gestreefd naar een minimale verenigingsomvang van ca. 700-750 leden.”

als volgt te wijzigen:

“Artikel 18, doelstellingen

Als prestatieve en recreatieve doelstellingen gelden de volgende punten:

· De vereniging werkt haar wedstrijden af op zaterdag.

· de vereniging kent een volwaardige damesafdeling

· de vereniging kent een volwaardige jeugdafdeling

· het ambitieniveau van de vereniging moet in overeenstemming zijn met de omvang van de vereniging in relatie tot haar omgeving. In totaliteit wordt gestreefd naar een minimale verenigingsomvang van ca. 700-750 leden.”

 

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden