OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Maandag 2 december is de algemene ledenvergadering in de kantine, aanvang 20:00. Voor de agenda en de notulen van vorig seizoen kijk hieronder:

Agenda ALV

  1. Opening
  2. Vastelling agenda
  3. Notulen vorige ledenvergadering (10-12-2018)
  4. Verslag jeugdcommissie
  5. Verslag onderhoud en beheer
  6. Financiën – Jaarcijfers 2018-2019 – Verslag kascommissie – Begroting seizoen 2019/2020
  7. Bestuurssamenstelling aftredend en herkiesbaar: Bart Kraaijvanger Richard Vijn Maurice Verschoor
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

 

Rondvragen bij voorkeur schriftelijk indienen bij de secretaris tot 30 november 2019

secretaris@fcmedemblik.nl

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden