OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Zoals tijdens de ALV al is aangekondigd heeft een groep leden van de vereniging een onderzoek gedaan naar de gevoelens en wensen van de op zondag spelende teams. Doel was om te beoordelen of er zwaarwegende weerstand is om op één dag te gaan voetballen. De uitkomst van dit onderzoek (hier te lezen) is zodanig dat het bestuur verder gaat met het uitwerken van de mogelijke “switch” van onze club naar zaterdagvoetbal.

Voor de duidelijkheid

Dit is nog geen formeel besluit. Een zodanig besluit zal ten allen tijde door de leden genomen moeten worden tijdens een ledenvergadering. Voor komend seizoen blijft de situatie in ieder geval zoals hij nu is.

Hoe nu verder

De komende periode gaan we aan de slag met de volgende zaken:

  1. Beoordelen veld/wedstrijdcapaciteit op zaterdag. Kunnen we alle wedstrijden kwijt, en ook nog op schappelijke tijden.
  2. Inventariseren competitiekansen en mogelijkheden op prestatief gebied. Dit met name voor de oudere jeugd. Het is nu al duidelijk waarneembaar dat het aanbod van competities voor met name de JO16 en JO17 vele malen groter is op de zaterdag.
  3. Overleg met de KNVB over welke vormen van ondersteuning er zijn en wat de mogelijkheden zijn voor de selectieteams om op een vergelijkbaar niveau te stromen op de zaterdag.
  4. Contact met verenigingen die de stap al hebben gezet om van hun ervaringen te kunnen profiteren. Zo hebben onlangs twee grote verenigingen in Alkmaar en Haarlem de switch naar zaterdagvoetbal aangekondigd.

Vorming werkgroep

We zijn op dit bezig met het formeren van een werkgroep waarin, naast enkele bestuursleden, ook andere personen zitting zullen nemen. Deze werkgroep gaat bovenstaande punten uitwerken en dan de eventuele vervolgstappen in kaart brengen. Een van de leden is inmiddels bekend, Hans Nipshagen wil zijn bijdrage leveren. Over de verdere samenstelling houden we iedereen uiteraard op de hoogte.

 

FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden